Stvarstvo niha na različnih frekvencah


Ste se kdaj vprašali, zakaj se z nekaterimi ljudmi takoj razumete, druge pa lahko poznate celo življenje, pa so vam kot tujci? Seveda, zakon privlačnosti, boste rekli. In imeli boste prav. A človek se ves čas uči in tudi sama sem svoja spoznanja vseskozi nadgrajevala. Tako sem nazadnje dognala, da se odgovor na navedeno vprašanje skriva še nekje drugje.

VIDNI IN NEVIDNI SVET

Celoten obstoj niha na različnih frekvencah. Vzemimo primer svetlobe. Svetlobo, ki jo zazna(va)jo naše oči,  imenujemo vidna svetloba, vendar pa obstaja tudi svetloba, ki niha na frekvencah, ki so našim očem nevidne. Tako večina ljudi ne vidi svetlobe, ki niha z višjo frekvenco, kot vidna (gama žarki, rentgenski žarki, UV žarki) in tiste, ki niha z nižjo frekvenco od vidne svetlobe (infrardeča svetloba, mikrovalovi, radijski valovi). Vidna svetloba pravzaprav zavzema zelo majhen del v celotnem spektru svetlobe, zato dejansko eksistira svet, ki je našim očem neviden. Podobno velja tudi za zvok. Človeško uho zaznava le majhen del zvokovnega spektra. Tako obstaja tudi zvok, ki niha nižje od tistega, ki ga zaznavamo z našimi čutili, govorimo o infrazvoku, če je frekvenca zvoka višja od tiste, ki jo zaznava naše uho, pa o ultrazvoku. Mnoge živali zaznavajo frekvence  svetlobe in zvoka, ki jih človeška čutila ne morejo. Kače npr. zaznavajo infrardečo svetlobo, netopirji pa ultrazvok. Če imate doma psa, pa ste morda tudi že opazili, da se včasih obnaša drugače kot sicer. Voha zrak okoli sebe, kot da je nekdo tam, renči ‘brez razloga’ ipd.  V pasjih možganih je del, specializiran za identifikacijo vonjev, 40-krat večji od človeškega in po nekaterih ocenah lahko psi različne vonje prepoznajo v povprečju tudi do 100.000-krat bolje kot človek. Zato nam lahko npr. pomagajo iskati mamila, nekateri pa so sposobni celo opozarjati na različne bolezni, ki nam pretijo, saj mamila in bolezen zaznavajo na frekvencah, ki jih mi z našimi čutili ne moremo registrirati.

Večina ljudi torej prepoznava le določene frekvence stvarstva, nekateri med nami pa zaznavamo tudi svet, ki niha na drugih frekvencah bivanja in ga večina ne vidi, ne sliši in ne čuti. A še kako obstaja. Do odkritja mikroskopa npr. nismo videli bakterij, do odkritja elektronskega mikroskopa pa ne virusov. A to ne pomeni, da ti niso obstajali. Pomeni le to, da jih mi nismo videli. Kot pri radiu oz. televiziji. Če se naravnate na frekvenco določenega programa, boste ta program slišali oz. videli, sicer pa ne. Vendar pa to ne pomeni, da ta frekvenca ne obstaja. Pomeni samo to, da je vi ne slišite oz. ne vidite.

ZNANOST IN RELIGIJA

Zgodovinsko gledano sta znanost in religija vedno tekmovali med seboj. Religija temelji na načelu: nikoli o ničemer ne dvomi, medtem ko znanost bazira na načelu: vedno o vsem dvomi. Če ne bi dvomili, ne bi bilo napredka. Zato je religija rigidna, znanost pa fleksibilna. A če religiozno besedo Bog zamenjamo s posvetno besedo Življenje, ki je dejansko njen sinonim, vidimo, da tekma med znanostjo in religijo sploh ni smiselna, saj je njun cilj pojasniti eno in isto stvar: življenje. Zato sama združujem spoznanja ene in druge veje in uporabljam tako religiozne kot nereligiozne izraze. Besede, ki jih najpogosteje rabim, pa pomenijo naslednje:

Bog = Življenje = Dobro,

Vrag = Smrt = Zlo,

Večni Bog = Večno Življenje = Večno Dobro.

FREKVENCA IZVIRA

Izvir (Narava, Obstoj) je tisti, iz katerega vse izhaja in v katerem vse obstaja (tudi človeštvo), vse pa najprej nastane v energiji, ki se nato materializira. V svojem življenju je Izvir prehodil pot od Boga (Življenja, Dobrega), preko smrtnika, ko sta zaradi napake v Njem (za)živela Življenje (Dobro, Bog) in Smrt (Zlo, Vrag), kar ga je neizbežno vodilo v pogubo, do Večnega Boga (Večnega Dobrega, Večnega Življenja). Danes vsi živimo v prelomnem času, ko je Izvir v duhu (energiji) že postal Večni Bog (Večno Dobro, Večno Življenje), v materiji pa se to v (nam) vidnem in ‘nevidnem’ svetu šele odvija. Zato tudi celoten obstoj in mi kot del Njega živimo na različnih frekvencah. Zaradi izvirne napake (o kateri sem že govorila v svojih člankih) je zlo s časom raslo na račun dobrega, zato je večina stvarstva in tudi ljudi dandanes naravnana na frekvenco Vraga (Smrti), ki je zelo močna, glasna in razširjena, a neizbežno vodi v pogubo, frekvenca Boga (Življenja) vedno bolj šibi in zamira, medtem ko (novo) frekvenco Večnega Boga (Večnega Življenja), ki vodi v (večno) življenje, (že) sliši, vidi in razume le malo ljudi. In čeprav vsak od nas lahko ‘svobodno’ izbere, na kateri izmed navedenih frekvenc bo živel, je od te odločitve dejansko odvisna naša ‘usoda’.

UČITELJI IN UČENCI

Naše vloge v življenju so različne, med ostalim pa smo drug drugemu tudi učitelji in učenci. Vsak je na področju, ki ga dobro obvlada, ostalim lahko učitelj. Po drugi strani pa nihče ne zna vsega, zato smo vsi tudi učenci. Ker stvarstvo obstaja na različnih frekvencah, so učitelji in učenci ‘božji’ in ‘hudičevi’, vendar pa vsak od nas lahko izbere tudi tretjo pot. Medtem ko nas Hudič kot nasprotje Življenja neizbežno vodi v smrt, Boga pa danes redko kdo še sliši, saj je zaradi izvirne napake že zelo šibek in njegov glas zamira, namreč obstaja tudi tretja pot. Pot, ki nas vodi v večno življenje. Ko je Izvir tik pred svojo neizbežno pogubo uvidel, da s Smrtjo ne more (pre)živeti, je spremenil program svojega delovanja iz programa Jaz sem Življenje in Smrt v program Jaz sem Življenje in Nič Smrti in s tem ustvaril novo frekvenco bivanja, s katero si ni le rešil življenja, ampak si je zagotovil tudi večno življenje. Sama sem preko dogodkov v svojem življenju to frekvenco spoznala, s pomočjo svojih nadčutnih zaznav pa jo tudi slišim, vidim, čutim in razumem. Zato je moja naloga (kot učitelja), da ljudi z njo seznanim in pokažem pot do nje.

KAKO SE UGLASITI NA FREKVENCO ‘NEBES’ IN VEČNEGA ŽIVLJENJA IN NA NJEJ OSTATI

V preteklosti sem kot po tekočem traku doživljala hude stvari. Življenje mi je s časom vedno bolj uhajalo iz rok in se mi na vseh področjih postopoma sesuvalo kot hišica iz kart. Doživljala sem vedno večji ‘pekel’ in nezadržno drvela v pogubo. Ko pa sem spoznala afirmacijo: Jaz sem Življenje in Nič Smrti, se je vse spremenilo. Z njeno pomočjo sem se, danes vem, dvignila s frekvence ‘pekla’ in smrti na frekvenco ‘nebes’ in večnega življenja, z rednim izvajanjem afirmacije pa na tej frekvenci vseskozi tudi ostajam.

In enako se z odločitvijo za citirano afirmacijo VSAK lahko ‘dvigne’ in uglasi na frekvenco ‘nebes’ in večnega življenja, z rednim izrekanjem navedene trditve in s stalnim delom na sebi pa bo afirmacija poskrbela za to, da boste na tej frekvenci tudi ostali.


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: