O meni


Sem duhovna popotnica in iskalka resnice. Zanimanje za duhovnost in za svet, ki je neviden, mi je bilo položeno v zibko. Odkar pomnim zase, doživljam jasnovidne in druge nadčutne zaznave, ki so se mi vseskozi potrjevale in ki me še danes vodijo v življenju. Sem visoko izobražena, globoka, intuitivna, hiper senzibilna oseba in empat. Rada imam naravo in živali. V življenju sem doživela zelo hude stvari, a prav preko teh težkih (pre)izkušenj prišla do velikih spoznanj. Tudi takih, ki so malo drugačna od splošno priznanih. Naučila sem se, da naključij ni in da stvarstvo deluje po principu vzrok-posledica in akcija-reakcija. Sčasoma sem doumela, da je moj vodnik in učitelj v življenju Izvir sam (Narava, Vesolje, Obstoj) in da sem preko svojega dejansko (po)doživela Njegovo življenje. Tako sem na lastni koži spoznala resnico o večnem življenju, ki pa je malo drugačna od tistega, kar kot resnico pozna večina.

V življenju sem se ukvarjala praktično z vsemi vejami duhovnosti, zato mi nobena od njih ni tuja. Vendar pa se danes največ posvečam področju, ki sem ga sama poimenovala realna duhovnost. Gre za zavedanje, da sta energija in materija neločljivo povezani, zato lahko s spoznavanjem, razumevanjem in spreminjanjem duhovnega sveta spoznavamo, razumevamo in spreminjamo tudi sebe, svoja življenja in celoten obstoj. Verjamem, da ima vsak od nas svoje poslanstvo in da je moje oznanjati resnico o večnem življenju in predajati svoje (pre)izkušnje in (spo)znanja, do katerih sem prišla. Zato sem napisala dve knjigi (predstavljeni sta v rubriki Moje knjige) in zato tudi pišem članke s tega področja (zbrani so v rubriki Moji članki).

Z leti pa se je skozi moje delo oblikovalo tudi nekaj duhovnih projektov, ki tečejo. Najpomembnejši med njimi je prav gotovo projekt duhovnega (samo)zdravljenja. Gre za lastno metodo, do katere sem se dokopala v najtežjem obdobju svojega življenja in je meni popolnoma spremenila in tudi rešila življenje, dejansko pa lahko pomaga vsem.

Drugi projekt je projekt duhovnega prijateljstva. Tisti, ki doživljamo duhovne izkušnje, smo nemalokrat še vedno stigmatizirani in nerazumljeni. Zato si mnogi med nami o tem sploh ne upamo (spre)govoriti. Pri tem projektu gre za mrežo ljudi z duhovnimi izkušnjami, ki nudi brezplačno medsebojno pomoč, svetovanje, prijateljsko podporo, sodelovanje, izmenjavo mnenj… vsem, ki jih zanima duhovni svet, pri čemer lahko vaše zgodbe s področja duhovnosti na tej spletni strani brezplačno in anonimno tudi objavimo (zgodbe objavljamo v rubriki Vaše zgodbe, imena, navedena na koncu zgodb pa so izmišljena).

Že nekaj časa pa teče tudi projekt energijskega čiščenja nepremičnin. Ideja za projekt se je porodila, ko sem na lastni koži spoznala, da tudi naše nepremičnine zbolijo in bolne delujejo na nas destruktivno. S pomočjo svojih jasnovidnih sposobnosti sem zato intuitivno ustvarila poseben postopek energijskega čiščenja in zaščite nepremičnin, ki se je izkazal za zelo uspešnega.

S svojim delovanjem se ne želim okoriščati, prav tako pa tudi ne ugajati za vsako ceno. Želim le povedati resnico, ki sem jo preko dogodkov v svojem življenju spoznala s pomočjo svojih nadčutnih zaznav ter z leti in desetletji stalnega učenja, poglobljenega razmišljanja, raziskovanja in nenehnega dela na sebi. Moj življenjski moto namreč je, da je interpretacij lahko veliko, resnica pa je kljub temu ena sama. In prav resnica, tudi če je nenavadna, neprijetna ali celo boleča, nas osvobaja, saj le s pravilnim razumevanjem sebe in stvarstva lahko pravilno delujemo, s pravim delovanjem pa si tlakujemo pot v srečno življenje.

Marisa El Rosa

Blog at WordPress.com.