Živimo to, kar si sami ukazujemo


Že od malih nog sem v sebi čutila strah pred izgubo. In čeprav sem se proti temu vseskozi borila, kot sem takrat vedela in znala, sem res kot po tekočem traku izgubljala svoje najdražje, partnerje, službo, denar, zdravje, … Vse, dokler nisem doumela, da sem pravzaprav sama tista, ki na to pristajam in zavestno spremenila svojo misel(nost). Takrat se je spremenilo tudi moje življenje.

VSE SE ZAPISUJE

Vse, kar se je kdaj koli zgodilo, se dogaja in se bo dogajalo, se zapisuje.  Vsak od nas je tako knjiga, ki je že napisana, a se tudi še vedno piše, prav tako pa je knjiga, ki je že napisana in se piše še naprej tudi ves obstoj (Izvir). Vsak od nas lahko bere sebe (npr. z meditacijo, (avto)hipnozo), s pravim ‘ključem’ pa lahko beremo tudi Izvir (akaški zapisi, Knjiga Življenja).

Znanstveno je dokazano, da naše delovanje in reakcije niso odvisne le od nas samih, ampak da svoje kvalitete, napake, odzive in celo bolezni tudi podedujemo. Vse, kar se dogaja z nami, je tako po eni strani posledica našega delovanja, po drugi strani pa posledica zapisa, ki smo ga nasledili od naših prednikov, izvorno pa od Izvira.

(NAŠ) ZAPIS USTVARJATA IN ZNATA BRATI TAKO ŽIVLJENJE KOT TUDI SMRT (V NAS)  

Sama sem bila precej časa razdvojena, saj sem v sebi nosila dve občutji. Eno me je ‘prepričevalo’, da v življenju nisem naredila nobene napake in da je tako, kot se je zgodilo, pač moralo biti, drugo pa mi je ‘govorilo’, da sem jih naredila veliko. Dolgo nisem vedela, katero naj ‘poslušam’, vse dokler nisem spoznala, da zaradi izvirne napake v sebi nosim dve diametralno nasprotni sili. Življenje (Boga, Dobro), ki mi hoče dobro in me vodi v življenje in Smrt (Vraga, Zlo), ki me, nasprotno, hoče ugonobiti. To spoznanje je bilo prelomnica v mojem življenju.

Zapis vsakega izmed nas (kakor tudi zapis Izvira) znata brati in ustvarjati tako Življenje v nas kot tudi Smrt. Čeprav je Smrt dejansko parazit, ki nima življenja in zato ni sposobna ustvariti ničesar, z manipuliranjem ‘prepriča’ NAS, da je nekaj v redu in da v dobri veri, da delamo prav, to tudi naredimo. Vendar pa nas dejanja, ki nam jih ‘svetuje’ Smrt, neizbežno vodijo v smrt, dejanja, ki nam jih ‘priporoči’ Življenje, pa nas zagotovo vodijo v življenje! Zato je zelo pomembno, kateri ‘glas’ v sebi bomo poslušali oz. slišali.

ZAVEST IN PODZAVEST

Slišati ‘pravi glas’ pa je večji problem, kot si mislimo. Naše zavedno delovanje je namreč le vrh ledene gore, saj kar 98% naših dejavnosti poteka podzavestno in le 2% zavestno. Zavestno nadzorujemo torej le majhen del svojega življenja, večina naših življenjskih procesov pa se odvija avtomatično in o njih niti ne razmišljamo niti se z njimi ne ukvarjamo. Ne razmišljamo npr. o tem, kako dihamo, prebavljamo, hodimo…, vendar pa podzavestno izdajamo UKAZE tudi za te dejavnosti. Večina naših ukazov je tako nezavednih, ker pa v nas živita diametralno nasprotni sili Življenje in Smrt, so ti ukazi za nas lahko dobri ali pa slabi. Torej taki, ki nas vodijo v življenje in taki, ki nas vodjo v pogubo.

ENERGIJSKI IN TELESNI (DNK) ZAPIS

Vsak od nas (pa tudi Izvir) v sebi nosi dva zapisa. Energijski (DNK) zapis in telesni (DNK) zapis. Vse, kar obstaja, je namreč najprej energija, ki se materializira. Zato vedno najprej obstaja energijski zapis, UKAZ, ki se materializira v telesni zapis, TELO.

Zaradi izvirne napake (o kateri je bilo že govora v mojih prejšnjih člankih) vsi v sebi nosimo isti energijski zapis, UKAZ, po katerem v nas živita Življenje in Smrt. S TEM, KO TEGA UKAZA NE PROBLEMATIZIRAMO IN NE SPREMINJAMO, NEVEDE IN MOLČE ALI PA CELO ZAVESTNO PRISTAJAMO NANJ, ZATO SE TA NA RAZLIČNE NAČINE TUDI UTELEŠA. In tako smo mi vsi, pa tudi celotno stvarstvo, ‘variacije na to temo’, na temo Življenja in Smrti.

Ker materija sledi energiji, s spremembo oz. popravljanjem telesnega zapisa, TELESA, ne moremo spremeniti oz. popraviti energijskega zapisa, UKAZA, medtem ko spremembi oz. popravi energijskega zapisa, UKAZA, avtomatično sledi tudi telesni zapis, TELO! 

UKAZ, KI REŠUJE ŽIVLJENJA

Naši možgani, s katerimi ustvarjamo in ustvarjeno razumemo, so po eni strani vrhovni poveljnik našega delovanja, po drugi strani pa so naš zvesti služabnik. Zato uresničijo vse, kar jim vede ali nevede oz. zavestno ali podzavestno ukažemo. Z UKAZOM: »Jaz sem Življenje in Smrt« jim, tudi če se tega (več) ne zavedamo, torej podzavestno, lahko pa tudi zavestno in vede, zapove(duje)mo, naj oblikujejo naše življenje in stvarnost tako, da bosta v nas (in v obstoju) živela Življenje in Smrt. Zato se ta ukaz na različne načine tudi uteleša v telesnih zapisih, TELESIH, nas samih in stvarstva, v katerem živimo.

Če ničesar ne spremenimo, nas ta ukaz neizbežno vodi v pogubo, saj v takem energijskem zapisu Smrt s časom (in z generacijami) zaradi zakona entropije raste na račun Življenja in nam življenje postopoma jemlje. Zato se to dejstvo odraža tudi v našem telesnem zapisu, v našem TELESU. Zato se staramo, pešamo in koncu umremo.

Da bi to preprečili in da bi nam Življenje v nas pokazalo pravo pot, pot v življenje, moramo torej spremeniti svoj UKAZ in Smrt v sebi nekako izklopiti. Sama sem tako ‘ustvarila’ afirmacijo: »Jaz sem življenje in Nič Smrti«. S tem sem svojim možganom dala novo zahtevo, s katero sem jim ukazala, naj oblikujejo moje življenje tako, da Smrti v meni (več) ne bo. Ker  materija sledi energiji, pa temu UKAZU sledi tudi telesni zapis, TELO.

Navedena afirmacija je postala sestavni del mojega življenja, saj se zavedam, da lahko kadarkoli  svoj UKAZ spet spremenim. Včasih se zalotim, da o sebi razmišljam ali celo govorim negativno (sem pa res štorasta; kakšna trapa sem; kako mi gre to na živce; bojim se, da …). In tudi če to mislimo ali govorimo v šali, metaforično, sarkastično…, se ti (samo)uroki, ki so dejansko ukazi, tako ali drugače realizirajo tudi v telesu, saj naši možgani ne ločijo med tem, kaj zares mislimo oz. govorimo in kaj mislimo oz. izrečemo v prenesenem pomenu!

Zato si sama takrat, kadar se zalotim, da tako razmišljam ali celo tako govorim, takoj v mislih ali pa na glas izrečem UKAZ: »Jaz sem življenje in Nič Smrti«, saj novejši ukaz, vedno prepiše prejšnje(ga). Ker pa med ukazom in njegovo realizacijo v telesu vedno poteče določen čas, lahko svoje napake na ta način popravimo oz. preprečimo, še preden se te realizirajo v telesu.

Ker pa večina naših življenjskih dejavnosti poteka podzavestno, se mnogih svojih ukazov sploh ne zavedam. Da bi preprečila napake, zato izrekam navedeno afirmacijo, ukaz, PREVENTIVNO, obvezno zjutraj in zvečer, pa tudi večkrat čez dan, včasih po tiho, še bolje pa na glas. Na ta način se po zakonu privlačnosti zaščitim tudi pred zlimi uroki drugih, medtem ko dobre nase pritegnem.

UKAZA: »JAZ SEM ŽIVLJENJE IN SMRT« NE MOREMO PREPISATI Z NOBENIM DRUGIM UKAZOM, RAZEN Z UKAZOM: »JAZ SEM ŽIVLJENJE IN NIČ SMRTI«! NASPROTNO PA JE SLEDNJI DOVOLJ SPLOŠEN IN HKRATI DOVOLJ NATANČEN, DA Z NJIM LAHKO PREPIŠEMO VSE OSTALE! ZATO LAHKO S TEM UKAZOM KADARKOLI POPRAVIMO VSE SVOJE PREDHODNE UKAZE IN TEM SVOJ ENERGIJSKI (DNK) ZAPIS, KI MU POTEM SLEDI TUDI NAŠ TELESNI (DNK) ZAPIS, TELO! 

TELESNE REAKCIJE NA NOVI UKAZ: »JAZ SEM ŽIVLJENJE IN NIČ SMRTI«

Z UKAZOM: »Jaz sem Življenje in Nič Smrti« se spremeni naš energijski zapis, zato se posledično dogajajo tudi spremembe v telesu, SAJ SE TELO PRILAGAJA NOVEMU UKAZU in novemu energijskemu zapisu. Zaradi dejstva, da je Smrt zaradi izvirne napake in entropije v naših telesih skozi čas in generacije povzročila že veliko škode, lahko ob tem pride tudi do hudih reakcij, vendar pa te dejansko pomenijo zdravljenje. Tako je bilo tudi pri meni. Po tem, ko sem začela redno izvajati navedeno afirmacijo in si ukazovati, da sem Življenje in Nič Smrti, sem se nekega jutra zbudila z bolečino na področju solarnega živčnega pleteža. Bolečina je kmalu postala tako huda, da skoraj nisem mogla več ne hoditi, ne ležati, ne sedeti, ne stati, ne spati, pa tudi jesti nisem smela skoraj ničesar več, tako da sem tudi precej shujšala. Preiskave niso pokazale ničesar, zato so mi zdravniki dali samo zdravila proti bolečinam, ki pa kljub temu, da so bila zelo močna, niso skoraj nič pomagala. Bolečina je bila le čez dan nekoliko blažja, ponoči pa skoraj neznosna. Vendar pa sem čutila, da gre dejansko za telesno reakcijo na spremenjeni energijski zapis in da na ta način prepoznavam in izražam svojo dolga leta zatrto bolečino, ki si je kljub hudim preizkušnjam v življenju prej nisem priznala in je sproti izživela, ampak sem jo tlačila vase, se tolažila, da sem naredila vse, kar je bilo v moji moči, da bi stvari spremenila, se delala močno in si dopovedovala, da je tako prav, da tako pač mora biti in da bom že nekako zmogla. Dejansko pa sem prav s temi ukazi sami sebi dopuščala in celo ustvarjala tisto, česar me je bilo strah, čemur sem se hotela izogniti in kar sem hotela preprečiti. Po dobrem mesecu dni je bolečina izzvenela, sama pa sem se iz vsega tega dogajanja veliko naučila. Prepoznala sem svojo veliko napako, ki me je, v dobri veri da delam prav, dejansko vodila v pogubo, zato danes  svojih občutkov ne tlačim več vase, ampak vse sproti izrazim. Ne lažem več sebi, s tem pa tudi ne drugim. Vendar pa je tudi RESNICA DEJANSKO UKAZ, ki je zame lahko dober ali pa slab (sem vesela; sem zadovoljna; sem srečna; ali pa: sem jezna; hudo mi je; sem žalostna; …), zato STALNO izrekam tudi ukaz: »Jaz sem Življenje in Nič Smrti«.  Z njim vse ukaze, ki so zame pozitivni, potrdim, negativne pa prepišem in jih s tem izničim, še preden bi se materializirali in mi škodovali.  

SAMI SI USTVARJAMO ‘PEKEL’ ALI ‘NEBESA’

Energijski zapis vedno obstaja in nastaja pred materialnim, telesnim, zato si vsak sam s svojimi ukazi ustvarja svojo prihodnost in kreira svoje življenje. Živimo torej to, kar si sami, vede ali nevede, zavestno ali podzavestno, ukazujemo. Z vztrajanjem pri ukazu: »Jaz sem Življenje in Smrt« si v življenju ustvarjamo ‘pekel’, ki nas neizbežno vodi v pogubo, medtem ko si z vztrajanjem pri ukazu: »Jaz sem Življenje in Nič Smrti« odpiramo pot v ‘nebesa’ in življenje brez smrti, pot v večno življenje.


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: