Jasnovidnost – resnični dar ali bistroumna prevara?


Jasnovidno branje je danes postalo prava modna muha in jasnovidci rastejo kot gobe po dežju. Po drugi strani pa mnogi v jasnovidnost sploh ne verjamejo in trdijo, da gre za prevaro. Kaj je torej res?

INTUICIJA, VEDEŽEVANJE IN JASNOVIDNOST

Intuicija, vedeževanje in jasnovidnost so se razvili iz davnega nagona po samoohranitvi, ko je bilo od njega odvisno naše preživetje.

INTUICIJA je najbližje nagonu, imamo jo vsi in se je ni treba učiti.

VEDEŽEVANJA se je mogoče naučiti oz. priučiti.

JASNOVIDNOST pa je dar, ki ga imajo samo določeni ljudje in se ga ne da naučiti ali priučiti.

KDO LAHKO BERE IN KAJ BEREMO

Vse, kar obstaja, je zapisano v DNK-ju Izvira (akaški zapisi, knjiga življenja Izvira), iz katerega vse izhaja in v katerem vse obstaja. Zato ima vse, kar obstaja, svoj zapis. Tako dejansko lahko beremo vse, kar obstaja, najpogosteje pa so to osebe, živali, predmeti in prostor.

Intuitivne vpoglede in občutke doživlja vsak od nas, zato vsak lahko intuitivno  bere sebe in sebi. Vendar pa je intuicija danes pri mnogih že zelo zakrnela, zato bi jo bilo treba obuditi in razvijati.

Vedeževanja se je mogoče naučiti oz. priučiti. Vedeževalec za svoje delo potrebuje medij (karte, kavna usedlina, …), prek katerega dobiva informacije, ki jih potem razlaga. Razlage so mehanske v smislu, če se pojavi ta in ta karta, to pomeni to in to. Če se pojavi ta in ta kombinacija kart, pomeni to in to, …

Za jasnovidno branje pa so potrebne tudi določene osebnostne lastnosti, ki pa se jih ne da naučiti oz. priučiti. Te imaš ali pa jih nimaš. Zato jasnovidno lahko berejo in napovedujejo samo empati.  Niso vsi empati jasnovidci, so pa vsi pravi jasnovidci empati.

Vsak od nas je torej intuitiven, vedeževanja se da naučiti oz. priučiti, jasnovidec pa je lahko samo oseba, ki je tudi empat.

Vsak lahko intuitivno bere le sebe in sebi, vedeževalci in jasnovidci pa lahko berejo sebe in druge. Napovedi vedeževalcev so bolj mehanske, manj natančne in manj zanesljive. Branja in napovedi jasnovidcev, ki, čeprav jih lahko uporabljajo, za razliko od vedeževalcev ne potrebujejo posebnih medijev, saj so sami medij, pa so bolj doživete, jasne in zanesljive, saj so se za razliko od vedeževalcev sposobni popolnoma vživeti v tistega oz. tisto, kar berejo, tako da za čas branja dejansko ‘postanejo’ ta subjekt oz. objekt.

VRSTE BRANJA

Tako pri intuitivnem kot pri jasnovidnem branju ter pri vedeževanju lahko beremo PRETEKLOST (REGRESIJA) ALI PRIHODNOST (PROGRESIJA). Pogled v preteklost izgleda tako kot bi brali že napisano knjigo. Pri pogledu v prihodnost pa na podlagi znanih parametrov s pomočjo ekstrapolacije napovemo prihodnje dogodke.

PRAVILNA PRIPRAVA NA BRANJE

NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA INTUITIVNO BRANJE, VEDEŽEVANJE ALI ZA JASNOVIDNO BRANJE, JE ZA VARNO IN USPEŠNO SEANSO BISTVENA PRAVILNA PRIPRAVA! V nasprotnem primeru Smrti, ki jo zaradi izvirne napake nosi v sebi vsak izmed nas, njena količina in moč pa s časom in z generacijami rasteta na račun Življenja v nas, ne izključimo, zato bomo z nezaščitenim branjem po zakonu privlačnosti pritegnili nase tudi tisto, česar nočemo. Tako je najmanj, kar se lahko zgodi, to, da bo branje napačno oz. le delno pravilno. Lahko pa ima nezaščitena seansa za udeležence tudi mnogo, mnogo hujše posledice, ki se lahko pokažejo takoj ali pa šele čez čas.

SUBJEKTIVNE IN OBJEKTIVNE OKOLIŠČINE, KI VPLIVAJO NA IZID BRANJA

Mnogi intuitivnemu in jasnovidnemu branju ter vedeževanju ne verjamejo, ker se napovedi včasih ne uresničijo. Vendar pa za to niso krivi ne intuicija, ne jasnovidnost, pa tudi ne vedeževanje, ampak objektivne in subjektivne okoliščine, v katerih branje poteka. Poglejmo si najpogostejše med njimi:

 1. NAPAČNA PRIPRAVA NA SEANSO; o tem smo govorili v prejšnjem poglavju.
 2. SLABO RAZVITE SPOSOBNOSTI; vedeževanja se je treba naučiti, intuicijo je potrebno razvijati, jasnovidne vpoglede pa pravilno razumeti.
 3. ŠARLATANSTVO; danes se pojavlja cel kup lažnih vedeževalcev in jasnovidcev, ki se kljub temu, da tega znanja oz. daru nimajo, ukvarjajo z vedeževanjem in jasnovidnim branjem in napovedovanjem ne le sebi, ampak tudi drugim, kar ima lahko hude posledice tako zanje, kot za tiste, ki jih berejo.
 4. OMEJEN VPOGLED; v določenem trenutku tako intuitivna oseba, kot tudi vedeževalec in jasnovidec lahko vidijo le tisto, kar jim je takrat dano videti, kar pa ni nujno tisto, o čemer sprašujemo. Ta varovalka obstaja predvsem za našo zaščito. Lahko na odgovor (še) nismo pripravljeni, lahko pa okoliščine (še) niso dovolj zrele za odgovor.
 5. SIMBOLI; tako kot pri sanjah, meditaciji in (avto)hipnozi se tudi pri intuitivnem in jasnovidnem branju in vedeževanju lahko pojavijo simboli. Pri intuitivnem branju to ni težava, ker beremo sebe in sebi. Pri vedeževanju in jasnovidnosti pa je to lahko problem, če tisti, ki bere, razume simbol drugače kot brana oseba. Zato je treba pri razlagi vedno upoštevati to, kaj simbol pomeni brani osebi, sicer bo interpretacija napačna.
 6. PROBLEMI PRI NAPOVEDOVANJU PRIHODNOSTI, PROGRESIJI; pri regresiji intuitivno in jasnovidno branje oz. vedeževanje ni težava, saj gre za dogodke, ki so se že zgodili. Problem se pojavi pri napovedovanju prihodnosti, pri kateri pa s pomočjo ekstrapolacije na osnovi določenih dejavnikov napovemo, kaj se bo zgodilo. Toda če se le en od teh dejavnikov spremeni, izgine ali se pojavi nov, napoved ne bo več točna. Za lažje razumevanje si zapisano poglejmo na primeru vremena.  Če vreme spremljamo in beležimo skozi določeno časovno razdobje, lahko točno povemo, kakšno je bilo na izbrani datum v preteklosti. Če vreme napovedujemo, pa na podlagi določenih dejavnikov predvidimo, kakšno naj bi bilo npr. naslednji dan. Toda, če se le en od faktorjev, na katerih predvidevanje temelji, spremeni, na vse okoliščine pa objektivno nimamo vpliva, bo napoved lahko popolnoma napačna.
 7. NEPRAVILNO RAZUMEVANJE INTUITIVNEGA BRANJA, VEDEŽEVANJA IN JASNOVIDNOSTI; nekateri ljudje jemljejo intuitivno branje, vedeževanje in jasnovidnost kot zabavo, kar je ob nepravilni izvedbi lahko zelo nevarno.
 8. OMALOVAŽEVANJE INTUICIJE, VEDEŽEVANJA IN JASNOVIDNOSTI; zaradi omalovaževanja intuicije, vedeževanja in jasnovidnosti lahko marsikdo prezre napovedi, ki so zanj pomembne.
 9. ČASOVNA KOMPONENTA; v večini primerov se ne da napovedati, kdaj točno se bo videno uresničilo. Lahko je to takoj oz. kmalu, lahko pa do realizacije poteče tudi več let ali celo generacij.
 10. IZSILJEVANJE OZ. PONAREJANJE REZULTATOV; včasih v želji, da bi videli tisto, kar hočemo, intuitivne in jasnovidne rezultate ter rezultate vedeževanja priredimo. Zato pri intuitivnem napovedovanju lažete sebi, ‘vedeževalci’ in ‘jasnovidci’ pa vam povedo tisto, kar želite slišati, ne pa tistega, kar so zares videli.
 11. ŽIVIMO V IZVIRU; ker vsi izhajamo iz Izvira (Narava, Vesolje, Obstoj) in živimo v Njem, nismo odvisni le od sebe, ampak smo vsi objektivno vezani tudi Nanj.

ETIKA BRANJA

S časom se je pojavilo kar nekaj napačnih predstav in trditev o etiki intuitivnega in jasnovidnega branja ter vedeževanja. Poglejmo najbolj tipične:

 1. Z JASNOVIDNOSTJO SE LAHKO UKVARJA VSAK. Trditev ne drži. Z intuitivnim branjem sebe in sebi se lahko ukvarja vsak, z vedeževanjem tisti, ki ima ustrezno znanje, z jasnovidnim branjem pa samo jasnovidec-empat.
 2. VEDEŽEVALEC IN JASNOVIDEC LAHKO POVESTA SAMO DOBRE STVARI. Trditev ne drži. Ob pravilni pripravi na seanso smo ‘v rokah’ Življenja, ki nas včasih tudi s slabo novico primora, da v svoje dobro nekaj spremenimo. Pri intuitivnem branju se s problemom, povedati slabo novico ali ne, ne srečujemo, saj beremo sebe in sebi. Pri vedeževanju in jasnovidnem branju drugih in drugim pa sta vedeževalec in jasnovidec dolžna povedati vse, kar vidita, in tako kot vidita.
 3. VEDEŽEVALEC IN JASNOVIDEC SVOJIH SPOSOBNOSTI NE SMETA UPORABLJATI ZASE. To je tako, kot bi zdravniku rekli, da svojega znanja ne sme uporabljati za zdravljenje sebe, ali da dietetik sebi ne sme predpisati diete. Ali pa, da vodovodni inštalater ne sme popraviti svoje pokvarjene napeljave. Trditev seveda ne drži.
 4. VEDEŽEVALEC IN JASNOVIDEC SVOJE DELO LAHKO ZARAČUNATA. Pri intuitivnem branju se s tem problemom ne srečujemo, prav tako ne, če vedeževalec oz. jasnovidec bereta sebe in sebi, saj sami sebi storitev ne zaračunavamo. Pri vedeževanju in jasnovidnem branju drugih in drugim pa vnaprejšnje postavljanje tarif ni etično, saj to pomeni, da svoj dar oz. svoje sposobnosti vežemo na denar in s tem avtomatično izključimo tiste, ki ga nimajo (dovolj). Lahko pa vedeževalec in jasnovidec po opravljeni storitvi prejmeta nagrado tudi v obliki denarja, vendar pa je višina nagrade odvisna od brane osebe, ne od vedeževalca oz. jasnovidca.
 5. VEDEŽEVALEC IN JASNOVIDEC NISTA ODGOVORNA ZA SVOJE NAPOVEDI. Nista odgovorna za tisto, kar vidita, kakor tudi ne za tisto, kar brana oseba z videnim naredi, saj na to nimata vpliva. Sta pa odgovorna za pravilno in varno izvedbo seanse, kakor tudi za to, da govorita po resnici, da torej povesta vse tisto in le tisto, kar res vidita.

JASNOVIDNOST JE DAR

Sama sem intuitivna, jasnovidna in sem empat. Čeprav sem to ugotovila šele kasneje v svojem življenju, je moja naloga in poslanstvo jasnovidno branje Izvira (Narava, Vesolje, Obstoj), tistega iz katerega vse izhaja in v katerem vse obstaja. Tudi človeštvo. Sčasoma sem doumela, da sem preko svojega dejansko (po)doživela tudi Njegovo življenje in s pomočjo svojih nadčutnih zaznav prišla do spoznanj, ki jih imam danes in o katerih tudi pišem. Zato lahko iz lastnih izkušenj povem, da jasnovidnost obstaja, za morebitne napake pri branju in napovedih pa so, kot smo videli, deloma krive objektivne okoliščine, v največji meri pa tisti, ki seanse nepravilno izvajajo. Žal je danes tudi na tem področju veliko sleparjev, ki mečejo slabo luč tudi na tiste, ki ta dar res imamo, mnogi pa so zaradi šarlatanstva popolnoma izgubili zaupanje v jasnovidnost. Še hujše pa je to, da ima nepravilno izvajanje seans lahko zelo resne posledice in nase lahko potegnemo prav tisto, česar smo se hoteli z branjem znebiti. Zlo. Ta članek sem napisala tudi zato, da na to opozorim, saj imam tudi sama s tem izkušnje. Čeprav nadčutne zaznave doživljam od rosnih let in so se mi vseskozi potrjevale, je bilo v mojem življenju obdobje, ko sem svoj dar prikrivala, ga zavračala in celo poskušala (neuspešno) zatreti, predvsem zaradi okolice, ki na to mojo sposobnost ni gledala z naklonjenostjo. V tem obdobju sem zaradi osebnih problemov iskala pomoč tudi pri različnih ‘vedeževalcih’ in ‘jasnovidcih’ in se srečala celo s črno magijo. Čeprav sem dokaj realistična oseba in prej skeptik kot ne, sem takrat doživljala stvari, ki jih lahko vidite v grozljivkah, le da so se meni tudi v resnici dogajale, tako da zelo dobro poznam posledice nepravilno vodenih seans in šarlatanstva. K sreči sem se sama s pomočjo svoje jasnovidnosti in drugih nadčutnih zaznav, ki sem jih kasneje sprejela kot del sebe, uspela rešiti prijema zla, tako da se je zame vse skupaj srečno končalo. Me pa kot empata še vedno zelo iritira, ko vidim, kako danes morda še bolj kot takrat, ko sem to doživljala sama, nekateri izkoriščajo naivnost in stisko ljudi, da se okoriščajo, pri tem pa ne razumejo ali nočejo razumeti, da z nepoznavanjem ‘pravil’ in z napačnim pristopom škodujejo tako branim kot sebi. Ali pa jim tega preprosto ni mar. Čeprav, roko na srce, nosijo svoj del krivde tudi tisti, ki take storitve koristijo in s tem sleparje podpirajo. A jasnovidnost ni prodajni artikel, ki bi se prodajal na trgu kot kruh in mleko, ni igrača, s katero bi se (nekaznovano) igrali, ne služi temu, da bi nas zabavala, ne da se je naučiti oz. priučiti, kot nas slepijo nekateri, in ni dana vsakomur, čeprav nas oglasi na internetu, v časopisih, revijah in še kje prepričujejo v nasprotno. Je dar, ki je dan samo nekaterim in se ga ne da izsiliti. In čeprav se je človeštvo s časom razvilo, s tem pa so se izpopolnile tudi metode in tehnike jasnovidnosti, je njen osnovni namen v svojem bistvu ostal enak, kot je bil takrat, ko so bila naša življenja odvisna le od nagonov. TO JE PREPOZNAVANJE POTI, KI NAS VODIJO V ŽIVLJENJE TER OPOZARJANJE IN VAROVANJE PRED ODLOČITVAMI, KI BI NAS LAHKO POGUBILE.


Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: