Duhovno (samo)zdravljenje


Vsak od nas je Jaz in je del višjega JAZ-a, Izvira (Narave, Obstoja, Vesolja). Zaradi napake Izvira vsi v sebi nosimo program: Jaz sem Življenje IN Smrt. Po tem zapisu Smrt (Vrag, Zlo) v nas (in v stvarstvu) s časom in z generacijami raste na račun našega Življenja (Boga, Dobrega) in nas (in celoten obstoj) neizbežno vodi v pogubo. Da bi se temu izognili in si rešili življenje, moramo z afirmacijo Jaz sem Življenje in Nič Smrti popraviti svoj program delovanja. Ker materija sledi energiji, s popravljanjem zgolj materialnega sveta (našega telesa) namreč ne moremo spremeniti programa, medtem ko spremembi zapisa, ideje, programa avtomatično (postopoma!) sledi tudi materialni svet (naše telo). Ker pa smo stvarniki in lahko tudi ta novi zapis kadarkoli vede ali nevede in hote ali nehote spet spremenimo, je potrebno zagotoviti, da bo novi program deloval v vseh časih in prostorih. Zato afirmacijo dopolnimo s časovno in prostorsko dimenzijo, tako da ta glasi: Jaz sem Življenje in Nič Smrti v večnost in neskončnost (amen).

Vsak od nas se lahko odloči in z izrekom navedene afirmacije po vzoru Izvira ustvari program: JAZ SEM ŽIVLJENJE IN NIČ SMRTI V VEČNOST IN NESKONČNOST (amen), ki ga bo prerodil in vodil v (večno in neskončno) življenje. Vendar pa se je treba zavedati, da poti nazaj potem več ni. Ko boste navedeni program enkrat ‘aktivirali’, ga nihče in nič, niti vi sami, ne bo mogel več spremeniti. Ustvarili boste namreč novo ‘VIŠJO SILO’, ki bo za razliko od programa (višje sile): Jaz sem Življenje in  Smrt, ki ga zaradi izvirne napake nosimo v sebi vsi in nas neizbežno vodi v pogubo, samodejno delovala v večnost in neskončnosti in vas bo po eni stalno silila, da boste prepoznavali in popravljali svoje napake, jih preprečevali in ne ponavljali, kar bo lahko tudi zelo travmatično in dolgotrajno, po drugi strani pa vas bo ta ista nova ‘VIŠJA SILA’ tudi varovala pred zlom in vodila tako, da boste, tudi če boste (z)grešili, vedno znova našli pravo pot. Pot (večnega in neskončnega) življenja.

Več o afirmaciji lahko preberete v člankih v rubriki: Moji članki. Za morebitna dodatna navodila oz. pojasnila v zvezi z navedenim projektom pa nas lahko kontaktirate na e-mail: marisa.elrosa@gmail.com. Za izvajanje oz. napačno uporabo afirmacije ne prevzemamo nobene odgovornosti!